Assesorament i formació de professorat

L’escola Camí de Barcelona va sol•licitar assessorament per dur a terme un projecte de plàstica que vinculés transversalment totes les matèries i verticalment tots els cursos, des de primer fins a 4art. D’ESO. El color va ser l’eix conductor i varem treballar plegats amb tot el claustre, orientant i conduint les idees que anaven sorgint. El final de curs es va cel·lebrar amb unes portes obertes, mostrant el projecte a totes les famílies i a la ciutat.

[site-name]